Ogłaszamy konkurs fotograficzny

8.09.2023

Tradycyjnie w związku ze zbliżającym się Dniem Otwartym Zajezdni Tramwajowej, spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłasza konkurs dla mieszkańców i pasażerów. Tym razem jest to konkurs fotograficzny pt. „Tramwaj na tle zabytków Zagłębia”. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 września włącznie!

Tegoroczny konkurs fotograficzny skupia się na zagłębiowskiej części sieci tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wynika to z faktu, iż Dzień Otwarty odbędzie się na terenie – jedynej zagłębiowskiej – zajezdni w Będzinie. Hasło przewodnie brzmi: „Tramwaj na tle zabytków Zagłębia”. – Liczymy zwłaszcza na lokalnych mieszkańców, którzy znają swoje miasta, wiedzą, gdzie znajdują się ciekawe, może wręcz zabytkowe budynki, w sąsiedztwie których przebiegają linie tramwajowe, znają ciekawe miejsca, w których można wykonać atrakcyjne zdjęcie. Ale konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy w określonym terminie przyślą zdjęcia nawiązujące tematycznie do tytułu konkursu – zaznacza Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać maksymalnie 3 zdjęcia (pliki .jpg o minimalnej rozdzielczości 240 dpi.) oraz skan wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do Regulaminu.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: tramwaj@tram-silesia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 we wtorek 19 września.

Wszystkie zakwalifikowane do konkursu zdjęcia będą oceniane przez powołane jury konkursu, które będzie oceniać pomysłowość, technikę i walory estetyczne. Jury przyzna 3 nagrody, ale nie wyklucza się również przyznania dodatkowych wyróżnień.

Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, których wręczenie, wraz z ogłoszeniem wyników konkursu, odbędzie się podczas Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Będzinie w sobotę 23 września.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies