Prace w rejonie przystanku Klimontów Policja w Sosnowcu w dniu 17.03.2024 r.

Podaje się do wiadomości, że w dniu 17.03.2024 r. w godz.: 7:05-14:05 na trasie linii 27 będą prowadzone prace w rejonie przystanku Klimontów Policja w Sosnowcu.

W trakcie trwania prac pociągi linii 27  począwszy od kursu o godz. 6:21 z przystanku Będzin Zajezdnia do kursu pociągu 27 o godz. 13:04 z przystanku Pogoń Będzińska Pętla kursować będzie na skróconej trasie Będzin Osiedle Zamkowe/Pogoń Akademiki – Dańdówka Skrzyżowanie.

Na trasie Dańdówka Skrzyżowanie – Kazimierz Górniczy Pętla zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza T-27.

T-27 kier. Kazimierz Górniczy Pętla: 
Dańdówka Skrzyżowanie (autobusowy stanowisko nr 3) – Dańdówka Klonowa (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Klimontów Makuszyńskiego (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Klimontów Kolonia Pstrowskiego (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Klimontów Policja (tymczasowy na wysokości posesji przy ul. Kraszewskiego 2) – Klimontów Basen (autobusowy) – Klimontów Ogródki Działkowe (autobusowy) – Klimontów Hospicjum (autobusowy) – Porąbka Dworzec PKP (autobusowy) – Porąbka Kopalnia (autobusowy) – Porąbka Łukasiewicza (autobusowy) – Porąbka Pekińska (tymczasowy w rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 13) – Porąbka Wiejska (autobusowy) – Kazimierz Górniczy Pętla (autobusowy).

T-27 kier. Dańdówka Skrzyżowanie
Kazimierz Górniczy Pętla (autobusowy) – Porąbka Wiejska (autobusowy) – Porąbka Pekińska (tymczasowy w rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 13) – Porąbka Łukasiewicza (autobusowy) – Porąbka Kopalnia (autobusowy) – Porąbka Dworzec PKP (autobusowy) – Klimontów Hospicjum (autobusowy) – Klimontów Ogródki Działkowe (autobusowy) – Klimontów Basen (autobusowy) – Klimontów Policja (tymczasowy na wysokości Komisariatu Policji) – Klimontów Makuszyńskiego (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Dańdówka Klonowa (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Dańdówka Skrzyżowanie (stanowisko nr 4)

Uwaga:
W kierunku Dańdówki komunikacja zastępcza nie będzie obsługiwać przystanków Klimontów Ośrodek Opiekuńczy oraz Klimontów Kolonia Pstrowskiego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies