Starszy inspektor ds. budżetowania i controllingu

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:


STARSZY INSPEKTOR

DS. BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU

 

 

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizacja zadań w zakresie planowania i wdrażania zasad controllingu w Spółce;
 • współpraca w zakresie przepływu wewnętrznych informacji oraz sprawozdawczości finansowo-ekonomicznej z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Spółce;
 • współudział w terminowym sporządzaniu Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki;
 • analiza i monitoring bieżących i okresowych wyników ekonomicznych;
 • sporządzanie informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki;
 • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki;
 • współpraca w zakresie obowiązującej sprawozdawczości zewnętrznej Spółki.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe finansowe lub ekonomiczne;
 • znajomość obsługi komputera (MS Office: Word, Excel- biegła, PowerPoint);
 • mile widziane bieżące podnoszenie kompetencji z zakresu zarządzania finansami oraz controllingu (kursy, szkolenia);
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • CV i list motywacyjny.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 24.02.2012 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 34.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies