Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem


Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

 

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzór i koordynacja nad stanem prawnym nieruchomości Spółki;
 • weryfikacja i aktualizacja prawidłowości wpisów dotyczących majątku w księgach wieczystych, ewidencji gruntów poszczególnych gmin;
 • nadzór nad aktualizacją danych dotyczących opłat użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości;
 • nadzór nad pracami związanymi z wyceną, podziałem, sprzedażą, likwidacją lub przejęciem nieruchomości;
 • weryfikacja i nadzór nad dokumentacją dotycząca dzierżawy i najmu;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi;
 • identyfikacja potrzeb remontowych o charakterze ogólnobudowlanym;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji wynikającej z przepisów Prawa Budowlanego;
 • nadzór nad obsługą geodezyjną przy wykonywaniu robót torowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych torowisk tramwajowych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub techniczne;
 • znajomość zagadnień z dziedzin: zarządzania nieruchomościami, budownictwa, prawno-geodezyjnych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów biurowych;
 • staż pracy minimum 5 lat;
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy w stresie, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.03.2012 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 34.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies