SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI I ROZLICZANIA

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI

I ROZLICZANIA

 

 

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizacja zadań w zakresie planowania i wdrażania zasad rozliczeń prac modernizacyjnych wagonów współfinansowanych środkami zewnętrznymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • przygotowanie dokumentów stanowiących kosztorys inwestorski projektu;
 • współpraca w zakresie przepływu wewnętrznych informacji odnośnie dokumentacji modernizowanych wagonów z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Spółce;
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem materiałów użytych do modernizacji wagonów;
 • analiza i monitoring bieżących rozliczeń czasu pracy przypadającego na projekt;
 • przygotowanie dokumentacji rozliczeń utylizacji materiałów;
 • przygotowanie wzorca kosztorysu powykonawczego modernizacji wagonów;
 • współpraca w zakresie rozliczeń kosztów kwalifikowanych projektu.

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
 • znajomość obsługi komputera (MS Office: Word, Excel- biegła);
 • znajomość budowy pojazdów szynowych, kierunki modernizacji wagonów tramwajowych;
 • wiedza odnośnie planu kont oraz rozliczeń zleceń;
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.03.2012 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 34.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies