Konferencja Tramwajów Śląskich S.A. podczas targów

22.03.2012

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP oraz Tramwaje Śląskie S.A. zorganizowały Kongres Transportu Zbiorowego, który odbył się przy Targach Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA w dniach 20-21 marca w Centrum Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu pod hasłem „Transport zbiorowy w regionalnych strategiach rozwoju – doświadczenia i zamiary”. Drugiego dnia Kongresu na terenie Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się konferencja Tramwajów Śląskich S.A.,

której tematem przewodnim był „Rozwój transportu zbiorowego z wykorzystaniem środków unijnych”. W pierwszej części konferencji przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Inicjatywy JASPERS zaprezentowali tematykę związaną z wykorzystaniem środków unijnych dla celów rozwoju transportu zbiorowego. W drugiej części przedstawiciele Tramwajów Śląskich S.A., firm komunikacyjnych z Krakowa, Warszawy oraz Miasta Gdańsk zaprezentowali projekty komunikacyjne realizowane przy współudziale środków unijnych na terenie miast Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej, Krakowa, Warszawy i Gdańska. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem a dzięki prelegentom uzyskano możliwość rozszerzenia wiedzy na temat obecnej i przyszłej perspektywy finansowej środków unijnych kierowanych na rozwój transportu zbiorowego. Uwagę zwiedzających przyciągało również stoisko zorganizowane przez Tramwaje Śląskie S.A. na hali wystawienniczej Targów, na którym można było uzyskać informacje oraz materiały dotyczące projektu Tramwajów Śląskich S.A.,  pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies