Konferencja prasowa

10.05.2012

W dniu 10.05.2012 r. w Tramwajach Śląskich S.A. odbyła się konferencja prasowa w ramach rozpoczętej w bieżącym roku praktyki bezpośrednich kontaktów przedstawicieli mediów z Zarządem Spółki. Podczas konferencji mówiono o sprawach dotyczących komunikacji tramwajowej w naszym regionie. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Tychów – Wiceprezydent Mieczysław Podmokły oraz p. Bożena Nowak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich oraz Prezydent Bytomia – Piotr Koj. Podstawowym tematem konferencji była prezentacja stanu zaawansowania realizacji zadań objętych Projektem pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt ten został umieszczony na Liście Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  i otrzymał możliwość ubiegania się o współfinansowanie z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 7.3 Transport Miejski w obszarach Metropolitalnych). Realizowane w ramach Projektu zadania inwestycyjne mają prowadzić do poprawy sprawności i niezawodności komunikacji tramwajowej, a także zintegrowania istniejących systemów komunikacji publicznej, skrócenie czasu przejazdu tramwajem pomiędzy miastami oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego dzięki ograniczeniu emisji hałasu i wibracji. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 651,58 mln zł netto, a kwota dofinansowania przez Unię Europejską wynosi 384,56 mln zł.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem mediów.

Materiały informacyjne z konferencji prasowej

Poniżej fotorelacja


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies