Sprzedaż złomowej maszyny budowlanej UN-53

Tramwaje Śląskie S.A. - Rejon Nr  2 w Katowicach informują o sprzedaży złomowej maszyny budowlanej UN – 53 wycofanej z eksploatacji.

Szacunkowa waga złomowanej maszyny przeznaczonej do sprzedaży wynosi około 6,5 tony.

Warunki sprzedaży:

Oferent zobowiązany jest do odbioru maszyny w całości, potwierdzenia „Karty przekazania odpadu” oraz zabezpieczenia we własnym zakresie załadunku, ważenia i transportu.

Komisja dopuszcza złożenie przez jednego nabywcę wyłącznie jednej oferty cenowej (na całość zadania).

Oferta winna zawierać cenę jednostkową netto (za tonę) oraz aktualną „Decyzję” organu administracyjnego.

Pisemną ofertę należy złożyć w:

Tramwajach Śląskich S.A. Rejon Nr 2 40-237 Katowice ul.1 Maja 152 / sekretariat/ w terminie do 28.06.2012 rok do godziny 1000.

Rozstrzygnięcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2012 r. o godzinie 1015

Informacji na temat sprzedaży udzielają pracownicy Działu Technicznego R-2 Katowice, tel 32 256 36 61 wew 268 lub 502 553 868

Oferowaną maszynę budowlaną można oglądać w Rejonie nr 2 Katowice ul. 1 Maja 152 w dniach od 20-27.06.2012 r. w godzinach 9 00 do 1300

Komisja sprzedaży zastrzega sobie prawo wycofania oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
  • Data udostępnienia: 20.06.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies