Zamówienia publiczne

 

JRP/B/444/2020

16.10.2020

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego – Etap II – odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (kierunek Centrum)

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies