Zamówienia publiczne

 

UE/JRP/B/398/2018

26.06.2018

Zakup 2 szt. pojazdów do prac przy sieci trakcyjnej w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14) w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies