Zamówienia publiczne

 

JRP/B/403/2019

19.07.2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego – Etap I

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies