Zamówienia sektorowe

 

MAO/392-2/2023

1.02.2024

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań objętych projektem pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS)”, nr sprawy: MAO/392-2/2023

MAO/544/2023

17.01.2024

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies