Zamówienia sektorowe

 

MAO/392/2023

1.12.2023

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań objętych projektem pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS)

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies