Infrastruktura techniczna

W skład infrastruktury Tramwajów Śląskich S.A. z siedzibą w Chorzowie wchodzą:

  1. Zajezdnie.
  2. Tramwajowe drogi szynowe.
  3. Sieć trakcyjna. Podstacje trakcyjne.
  4. Punkty regulatorskie.

1. Jednostki wykonawcze Spółki.

W strukturze organizacyjnej Tramwajów Śląskich S.A. wyodrębnionych jest pięć Jednostek wykonawczych, mających swoje siedziby na terenach zajezdni tramwajowych. Cztery z nich, tj.:

  • Rejon Nr 1 z siedzibą w Będzinie,
  • Rejon Nr 2 z siedzibą w Katowicach,
  • Rejon Nr 3 z siedzibą w Bytomiu,
  • Rejon Nr 4 z siedzibą w Gliwicach

realizują na zlecenie KZK GOP przewóz pasażerów komunikacją tramwajową na obszarze 13 miast GOP-u; łącznie obsługują 29 linii tramwajowych, na których na bieżąco utrzymują infrastrukturę techniczną

oraz :

  • Zakład Usługowo Remontowy z siedzibą w Chorzowie

posiadający zaplecze techniczne , w którym wykonuje się naprawy, remonty bieżące, remonty kapitalne i naprawy pokolizyjne wagonów tramwajowych. zakład posiada również szereg stanowisk naprawczych, w których wykonuje się produkcję i regenerację podzespołów tramwajowych oraz zewnętrzny warsztat produkujący elementy torowe, w tym zwrotnice, rozjazdy i skrzyżowania tramwajowe.

W ramach struktur organizacyjnych Spółki działa powołany do celów szkoleniowych  Ośrodek Szkolenia Motorniczych w Katowicach – Zawodziu, w którym na prowadzonych kursach uzyskuje się pozwolenie do kierowania tramwajem.

W siedzibie Spółki tj. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, funkcjonują również komórki: organizacyjne, techniczne, ruchowe, finansowo-księgowe, kadrowe i płacowe i inne.

Potencjał Spółki jest również wykorzystywany do wykonywania robót zleconych przez firmy obce.

2. Tramwajowe drogi szynowe.

Łączna długość torowisk Spółki wynosi  336,1 km toru pojedynczego (km t.p.), z czego 297,2 km t.p. jest eksploatowanych w ruchu pasażerskim, a 29 km t.p. stanowią tory na terenie zajezdni czterech Rejonów oraz Zakładu Usługowo Remontowego.  Na trasach linii tramwajowych występują odcinki dwutorowe o długości łącznej  240 km t.p. , jednotorowe o długości 55,5 km t.p. oraz 11,6 km t.p. odcinków stanowiących pętle tramwajowe.  Ogółem w torowisku Spółki zamontowanych jest 662 szt. zwrotnic , w tym 391 zwrotnic znajduje się w torowisku liniowym i na pętlach, natomiast 271 zwrotnic usytuowanych jest na terenie zajezdni Rejonów i Zakładu Usługowo Remontowego.

3. Sieć trakcyjna. Podstacje trakcyjne.

Sieć  trakcyjna zasilana jest prądem stałym o napięciu znamionowym 660 V i odbywa się to poprzez  33 podstacje trakcyjne rozmieszczonych na terenie sieci tramwajowej Spółki. Podstacje są zdalnie sterowane z Centralnej Dyspozytorni Mocy za pomocą systemu BUSZ-CZAT.

Infrastruktura techniczna w poszczególnych Jednostkach wykonawczych Spółki:

Wyszczególnienie

j.m.

R-1 Będzin

R-2 Katowice

R-3 Bytom

R-4 Gliwice

ZUR Chorzów

RAZEM

Sieć trakcyjna

[km]

98,8

97,4

65,2

58,5

6,3

326,2

Tory

[km]

95,5

101,8

64,6

67,9

6,3

336,1

Stacje trakcyjne

[szt]

10

10

7

6

0

33


4. Punkty regulatorskie.

Celem sprawnego wykonywania zadań komunikacyjnych zlokalizowanych jest 9 punktów regulatorskich, najczęściej na pętlach tramwajowych. Są to małe obiekty z węzłem sanitarnym, gdzie obsługa ma za zadanie nadzorować ruch tramwajowy i bezpośrednio korygować ewentualne niezgodności. Dodatkowo na pętlach tramwajowych znajduje się łącznie 11 obiektów pełniących funkcje socjalne dla motorniczych.

Stan na dzień 28 czerwca 2021 r.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies