Wagony liniowe

Lista wagonów tramwajowych eksploatowanych w spółce Tramwaje Śląskie poszerzyła się o nowe typy tramwajów wyprodukowanych w 2020 i 2021 roku. Oprócz wagonów typu 2012N, Moderus Beta MF 16 AC BD, 116Nd, E1, PTB (po modernizacji Ptm) oraz serii 105N do bazy taboru tramwajowego dołączyły tramwaje typu 2012N-10 i 2017N produkcji PESA Bydgoszcz SA i tramwaje Moderus Beta jednokierunkowe MF 10 AC i dwukierunkowe MF 11 AC BD produkcji Modertrans Sp. z o.o. z Poznania.
Tramwaje Śląskie posiadają również 2 historyczne wagony typu N, wyprodukowane w latach 50. XX wieku.

ILOŚĆ WAGONÓW LINIOWYCH – wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Typ\Rejon

Będzin

Katowice

Bytom

Gliwice

Łącznie

N

-

-

2

-

2

seria
105N

105N

-

1

-

-

1

105Na

21

22

13

14

70

105N-2K
105 2K

7

6

12

6

31

105N-HF 11 AC

12

18

9

6

45

105NF S

6

-

12

13

31

111N

-

-

-

6

6

116Nd

-

12

-

5

17

PT8

-

6

-

-

6

Ptm

-

9

-

-

9

E1

2

-

-

-

2

2012N

-

30

-

-

30

2012N-10

-

6

-

-

6

2017N

-

26

-

-

26

MF 16 AC BD

5

-

7

-

12

MF 11 AC BD

-

-

2

-

2

MF 10 AC

5

-

8

-

13

Łącznie

58

136

65

50

309

N

Dwa ostatnie wagony typu N pochodzące z 1949 roku (wagon nr 954) i 1951 roku (wagon nr 1118) kursują na co dzień na jedynej w swoim rodzaju linii 38 w Bytomiu wzdłuż ul. Piekarskiej.

Wagon typu N jest konstrukcją wzorowaną na niemieckim wagonie typu KSW (Kriegsstraßenbahnwagen – wagon wojenny). Charakterystyczne cechy tych pojazdów to duże pomosty i szerokie drzwi, mające ułatwiać wówczas ewakuację w razie alarmu lotniczego. Wagon posiada dwa silniki, każdy napędza jedną oś. Rozruch następuje ręcznie za pomocą nastawnika. Zastosowano hamowanie elektrodynamiczne oraz ręczne za pomocą hamulców łańcuchowych. Pojedynczy wagon typu N zabiera 96 pasażerów w tym 16 siedzących na drewnianych ławkach. Pierwsze wagony typu N wyjechały na górnośląskie tory już w 1949 roku – jeszcze w przedsiębiorstwie “Śląskie Kolejki S.A.”. Łącznie, aż do 1954 roku zakupiono i otrzymano 137 wagonów silnikowych.

W latach 2001-2002 obydwa posiadane wagony typu N przeszły gruntowną modernizację w związku z koniecznością dostosowania ich do wymogów obowiązujących przepisów o warunkach technicznych. W wagonach zainstalowano obwód niskiego napięcia z przetwornicą statyczną, baterią akumulatorów oraz hamulcami szynowymi, lampy zespolone, oświetlenie awaryjne i hamulce bezpieczeństwa. Dzięki tym działaniom wagony zostały zarejestrowane oraz dopuszczone do ruchu z pasażerami i mogą nadal bez przeszkód, mimo sędziwego już wieku, kursować na linii 38.


105N i pochodne

Rodzina wagonów serii 105N eksploatowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. obejmuje szereg podtypów – 105N, 105Na, 105NT, a po modernizacji 105N-2K i 105 2K.

Wagon serii 105N to pojedynczy wagon czteroosiowy. Silniki umieszczone są na wszystkich wózkach, po dwa na wózek. Rozruch jest oporowy, samoczynny, realizowany za pomocą rozrusznika bębnowego. W wagonach 105Na (produkowanych od 1979 roku) wprowadzono mniej energochłonny rozruch z przełączaniem grup silników. Hamowanie jest elektrodynamiczne (silniki pracujące jako prądnice), wagon posiada także hamulce szczękowo-bębnowe oraz szynowe. Pojedynczy wagon 105N zabiera na pokład 125 pasażerów, w tym 20 na miejscach siedzących. Wagony typu 105N wprowadzono do eksploatacji na Górnym Śląsku 3.01.1975 r. Łącznie, WPK Katowice otrzymało 264 wagony typu 105N, 227 wagonów typu 105Na oraz 2 wagony typu 105NT.

W 2006 i 2008 roku Spółka pozyskała łącznie 36 tramwajów typu 105Na z MPK Kraków.  W wyniku przeprowadzonej modernizacji część wagonów 105Na została w różnym stopniu unowocześniona i zmieniła typ na 105N-2K (2000-2001r.) i 105 2K (2007-2009r.), a przy modernizacji realizowanej w ramach programu unijnego w latach 2012-2014r. zmieniła typ na 105N-HF 11 AC (modernizacja wykonana przez konsorcjum Modertrans Poznań/MPK Łódź) oraz 105NF S (modernizacja wykonana przez Zakład Usługowo Remontowy Tramwajów Śląskich S.A. – czytaj więcej na podstronie “Modernizacje wagonów tramwajowych”.


111N

Wagony typu 111N zostały wykonane w 1993 roku na specjalne zamówienie PKT Katowice w celu obsługi linii nr 4 w Gliwicach podczas remontu wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Zabrskiej. Dwa wagony 111N połączone tyłami tworzą dwukierunkowy skład wagonów, który nie wymaga pętli torowej, ani trójkąta manewrowego – dzięki temu może być wykorzystywany przy remontach i przebudowach.

Układ elektryczny wagonów 111N jest prawie identyczny z wagonami 105Na. Różnią się one jedynie wyglądem zewnętrznym – wagony 111N posiadają tylko troje drzwi, za to z obu stron wagonu. Pojemność wagonu wynosi 120 miejsc (w tym 20 siedzących). Wagony te na co dzień kursują pojedynczo na liniach zajezdni Gliwice – spinane są tylko w razie potrzeby. Spółka posiada 6 wagonów tego typu.


PT8

Wagony tego typu wyprodukowane w latach 70-tych ub. wieku przez firmę Düwag są eksploatowane u przewoźnika niemieckiego we Frankfurcie n/M. W IV kw. 2010 r. Tramwaje Śląskie S.A. zakupiły 10 szt. tych wagonów, by po wykonanej przez ZUR adaptacji do wymagań polskich przepisów, modernizacji wielu podzespołów oraz przemalowaniu na barwy firmowe Spółki przekazać je do eksploatacji.

Podstawową cechą wyróżniającą wagony PT8 wśród pozostałych wagonów Spółki jest ich dwukierunkowość zapewniona zastosowaniem drzwi po obu stronach i w pełni wyposażonymi dwiema kabinami motorniczego, co predysponuje je do prowadzenia komunikacji tramwajowej na odcinkach torowych pozbawionych pętli (np. w toku prac remontowo-modernizacyjnych torowisk). Wagon jest wielkopojemny zabierając 242 pasażerów w tym na 60 miejscach siedzących. Sterowanie wagonem przy pomocy joysticka zapewnia większy komfort pracy motorniczego, a fabryczne zastosowanie hamulców tarczowych z elektrycznym napędem odhamowania oraz wprowadzenie przy adaptacji nowej odrębnej instalacji zasilającej hamulce szynowe zwiększa skuteczność hamowania.

Ptm


Jednokierunkowy wagon o 23% udziale niskiej podłogi, długości 27,5m, masie własnej 34.960 kg i 5 drzwiach wejściowych (w tym 3 dwustrumieniowych) przeznaczony do przewozu 195 osób, w tym 52 na miejscach siedzących powstał w wyniku modernizacji i na bazie wagonu PT8.
W wyniku modernizacji zmodyfikowano człon środkowy na niskopodłogowy z wbudowaniem dodatkowych drzwi dwustrumieniowych i rozkładanej rampy dla inwalidy, wyposażono tramwaj między innymi w impulsowy układ napędowy prądu stałego zapewniający zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, w system informacji pasażerskiej opartej o tablice w technologii LED wraz z GPS i monitoringiem.
Do modernizacji przewidziano 10 dwukierunkowych tramwajów typu PT8, zakupionych w latach 2010-2012 na wtórnym rynku od niemieckiego przewoźnika we Frankfurcie n/M. Na dzień 31.03.2021 r. 9 z tych wagonów włączonych zostało do obsługi linii tramwajowych.


116Nd

Wyprodukowane w latach 2000-2001 wagony typu 116Nd (znane pod nazwą handlową “Citadis 100 Katowice” lub pod medialnym pseudonimem “Karlik”) stanowią najnowszy tabor na Górnym Śląsku. Najważniejszą ich zaletą jest posiadanie niskiej podłogi – w drzwiach nie ma stopni wejściowych. Umożliwia to wygodny dostęp do tramwaju osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i z wózkami dziecięcymi.

Wagon napędzany jest czterema asynchronicznymi silnikami na prąd zmienny, chłodzonymi powietrzem. Układ sterowania zbudowany jest na elementach półprzewodnikowych IGBT i umożliwia odzysk energii podczas hamowania. Zamiana prądu stałego na prąd zmienny następuje w falowniku ONIX 800 firmy Alstom. Cała aparatura umieszczona jest na dachu wagonu. Wagon posiada trzy wózki produkcji LHB – dwa skrajne są napędowe, a środkowy jest toczny. Każdy wózek wyposażony jest w hamulce tarczowe hydrauliczne i szynowe. Wagon mieści nominalnie 205 osób, posiada 40 miejsc na wygodnych tapicerowanych siedzeniach.


E1

Wagony tego typu wyprodukowane zostały w latach 70-tych ub. wieku dla wiedeńskiego przewoźnika Wiener Linien GmbH & Co KG w zakładach Lohner  i Simmering-Graz-Pauker AG i są eksploatowane w stolicy Austrii do dnia dzisiejszego.

Tramwaje Śląskie S.A. wprowadziły do eksploatacji  w 2011 roku 15 tego typu wagonów po wykonanej przez ZUR adaptacji do wymagań polskich przepisów i modernizacji w zakresie wymagań własnych Spółki. Tramwaje zostały przekazane do ruchu w Rejonie nr 1 w Będzinie oraz Rejonie Nr 4 w Gliwicach.

Jest to wagon dwuczłonowy, którego pudło oparte jest na 2 wózkach napędowych i środkowym wózku tocznym, sterowany nastawnikiem z elektrycznym napędem uruchamianym ręcznym zadajnikiem jazdy. Pojemność wagonu wynosi 152 miejsca, w tym 34 miejsc siedzących.

W toku modernizacji dokonano zmian design’u ściany czołowej, zastosowano nowe tapicerowane siedzenia pasażerskie, nową wykładzinę podłogową i zmieniono oświetlenie sufitowe na świetlówki zasilane z instalacji o napięciu 24V. Dla poprawy pracy motorniczego wprowadzono wygrodzenie jego stanowiska i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne w kabinie. Ponadto zamontowano elektroniczne tablice czołowe z numerem i kierunkiem linii.

2012N

Zakupione w ilości 30 sztuk w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jest to nowoczesny niskopodłogowy (ponad 73% udziału niskiej podłogi w długości przedziału pasażerskiego) tramwaj o długości 32 m posiadający 7 otworów drzwiowych zamykanych drzwiami odskokowo-przesuwnymi, mieszczący 226 pasażerów, w tym 77 na miejscach siedzących. Wagon posiada wydajny system wentylacji i ogrzewania przedziału pasażerskiego. Za pomocą wyświetlaczy LED i ekranów LCD zapewniono pasażerom czytelną informację o numerze, kierunku linii i nazwach przystanków, uzupełnioną ich głosowym zapowiadaniem, a poprzez wprowadzenie monitoringu uzyskano wzrost poczucia bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i motorniczego. Ergonomiczne stanowisko motorniczego w klimatyzowanej kabinie wyposażono w centralny terminal komputerowy wraz z systemem diagnostycznym pracy poszczególnych podzespołów wagonu, umożliwiający sprawne i bezpieczne jego prowadzenie.

Konstrukcja trójczłonowego wagonu oparta jest na czterech skrętnych wózkach z klasycznymi osiami, co wraz z podwójnym systemem usprężynowania korzystnie wpływa na właściwości ruchowe pojazdu i zmniejszone oddziaływania pomiędzy kołami a torowiskiem. Skuteczny układ hamulcowy wraz z systemem piasecznic pozwala osiągnąć bardzo dobre parametry hamowania wymagane dla nowo produkowanych tramwajów.
W wagonie zastosowano energoelektroniczny układ napędowy prądu przemiennego o niskim zużyciu jednostkowym energii elektrycznej, pozwalający na uzyskanie dodatkowych oszczędności w wyniku rekuperacji energii do sieci trakcyjnej.


Moderus Beta MF 16 AC BD

Dwukierunkowy wagon o 23% udziale niskiej podłogi, długości 28m, masie własnej 42900kg i 10 drzwiach wejściowych zaprojektowany został do przewozu 198 pasażerów w tym 42 na miejscach siedzących. Z zakupionych 12 sztuk tramwajów, które w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymały imię Skarbek, 7 wagonów przeznaczono na linie nr 5, 7 i 19 dla obsługi pasażerów Bytomia, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic i Zabrza, a 5 wagonów na linie tramwajową nr 21 przebiegająca przez miasta Będzin, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec.

Tramwaj wyposażony jest w układ napędowy z zastosowaniem silników trójfazowych prądu przemiennego zasilanych z falowników skonstruowanych w technologii IGBT ze sterowaniem mikroprocesorowym i umożliwiający rekuperację energii elektrycznej do sieci podczas hamowania elektrodynamicznego. Wagon posiada system informacji pasażerskiej w postaci ekranów monitorowych oraz elektronicznych tablic informacyjnych opartych o technologię LED/LCD zapewniających widoczność i czytelność komunikatów w każdych warunkach oświetlenia zewnętrznego, wentylację i ogrzewanie przedziału pasażerskiego, system grzewczo-klimatyzacyjny kabiny motorniczego, a w części niskopodłogowej ręcznie odkładane platformy ułatwiające wsiadanie/wysiadanie osobom niepełnosprawnym. Wyposażenie tramwaju w drzwi z systemem zabezpieczenia pasażera przed przechwyceniem z funkcją rewersowania oraz blokady uniemożliwiającej jazdę, gdy drzwi nie są zamknięte, jak również w obwody sterowania zapewniające między innymi wykrycie i likwidację poślizgów z wykorzystaniem dostępnych systemów hamowania z zastosowaniem piasecznic poprawiają bezpieczeństwo i komfort podróżowania tym tramwajem.


Moderus Beta MF 10 AC i MF 11 AC BD

Zakup 13 wagonów jednokierunkowych typu Moderus Beta MF 10 AC oraz 2 wagonów dwukierunkowych typu Moderus Beta MF 11 AC BD zrealizowany został w ramach „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Umowę z firmą Modertrans Poznań Sp. z o.o. podpisano w Chorzowie 8.03.2018 r.     
Wagony te w ponad 1/3 niskopodłogowe, wyposażone są w energooszczędny układ napędowy oraz między innymi w takie udogodnienia jak: klimatyzację w przedziale pasażerskim, ładowarki USB, dostęp do internetu mobilnego poprzez Wi-Fi, rampę ułatwiającą wjazd do tramwaju wózkom dziecięcym i inwalidzkim, inteligentne urządzenia wizualnej i fonicznej informacji pasażerskiej. Kabina motorniczego wyposażona została w ergonomiczny fotel z zintegrowanym zadajnikiem jazdy i konsolą z przyciskami, niezależną klimatyzację oraz „klatkę bezpieczeństwa” chroniącą motorniczego w przypadku kolizji. Podstawowe parametry tego tramwaju to: długość – 14,91 m, szerokość – 2,4 m, masa własna – 22 000 ± 500 kg, liczba miejsc ogółem 99, w tym siedzących 23 +2 składane.


Moderus 2017N i 2012N-10

Z zakontraktowanej dostawy 35 tramwajów realizowanej w ramach „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską, na dzień 31.03.2021 r. producent tj. PESA Bydgoszcz SA dostarczył do spółki Tramwaje Śląskie S.A. 32 wagony. Trzy ostatnie w tym 2 typu 2017N oraz 1 typu 2012N-10 mają zostać dostarczone w kwietniu 2021 r.

Tramwaje te wyposażone zostały w układ napędowy z zastosowaniem silników trójfazowych prądu przemiennego zasilanych z falowników skonstruowanych w technologii IGBT ze sterowaniem mikroprocesorowym z funkcją umożliwiającą rekuperację energii elektrycznej do sieci podczas hamowania elektrodynamicznego. Przedział pasażerski wyposażono w klimatyzację, ładowarki USB, dostęp do internetu mobilnego poprzez Wi-Fi oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Długość wagonów 2017N to 25 m zaś 2012N-10 wynosi 32 m, udział niskiej podłogi wynosi odpowiednio: 69% i 74%, a pojemność – 167 i 225 miejsc ogółem.

Typ\Rejon

Będzin

Katowice

Bytom

Gliwice

Łącznie

N

-

-

2

-

2

seria
105N

105N

-

2

7

-

9

105Na

56

71

51

40

218

105N-2K, 105 2K

9

6

10

8

33

105N HF 11 AC

2

-

-

2

4

111N

-

-

-

6

6

116Nd

-

17

-

-

17

PT8

-

10

-

-

10

PTB

-

(5*)

-

-

(5*)

E1

12

-

-

13

25

Łącznie

79

106

(111)

70

69

324

(329)

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies