Zamówienia sektorowe - archiwum

« Poprzednie wpisy   Nowsze wpisy »

ZUR/518/2018

24.09.2018

Zakup piast kół biegowych z pierścieniami dociskowymi wraz z dostawą do trzech wagonów typu 116 Nd

UE/JRP/B/451/2018

23.08.2018

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I, oraz Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020”

ZTS/478/2018

20.08.2018

Zakup i dostawa zestawów ograniczników przepięć dla sieci trakcyjnej.

R-3/465/2018

3.08.2018

Malowanie elewacji budynku administracyjnego (malowanie wraz z uzupełnieniem i renowacją tynków).

ZTS/450/2018

2.08.2018

Zakup iglic starego typu do rozjazdów tramwajowych wraz z dostawą.

ZUR/436/2018

19.07.2018

Dostawa cewek do silnika Lta 220

UE/JRP/B/230/2018

5.07.2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

GI/429/2018

4.07.2018

Wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku w związku z eksploatacją linii tramwajowych na obszarze miasta Katowice

II/384/2018

28.06.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wraz z wyposażeniem w urządzenia i instalacje elektryczne stacji prostownikowej trakcyjnej „Grundmanna” w Katowicach, zapewniającej ciągłość zasilania istniejącej sieci trakcyjnej a także nowo budowanej linii tramwajowej w ramach zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką”

GI/409/2018

27.06.2018

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2018 – IX.2019

« Poprzednie wpisy   Nowsze wpisy »

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies