Zamówienia sektorowe - archiwum

« Poprzednie wpisy  

MAO/392/2023

1.12.2023

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań objętych projektem pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS)

RR/505/2021

19.11.2021

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do realizacji komunikacji zastępczej.

FZ/582/2020

12.01.2021

Zakup wraz z dostawą przewodu jezdnego Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm²

Dialog techniczny

20.11.2020

Wprowadzenie w Spółce obsługi pracowników w zakresie zaopatrzenia w odzież roboczą w formie „Rentalu”, tj. świadczenia usługi wynajmu, prania i naprawy odzieży roboczej

Dialog techniczny

30.07.2020

Dostawa nowej samobieżnej, dwudrogowej maszyny do reprofilacji główki szyny w torowisku tramwajowym dla szyn typu „kolejowego” i „tramwajowego” poprzez szlifowanie lub frezowanie wraz z wymaganym oprzyrządowaniem, uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników

Dialog techniczny

2.07.2020

Dostawa dla uprawnionych pracowników służby ruchu składników ubioru służbowego, wykonanych przez uszycie na miarę poszczególnych składników ubioru wg przedstawionego przez Zamawiającego, zastrzeżonego wzoru, będącego jego własnością i podanych przez Zamawiającego wymiarów dla poszczególnych uprawnionych pracowników

II/535/2019

18.06.2020

Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zasobnika energii 660 N na Pętli Biskupice

UE/JRP/B/524/2019

6.11.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego” objętego projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”.

UE/JRP/B/382/2019

19.07.2019

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań laboratoryjnych na budowach w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Projektów pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.

Wybór brokera

12.06.2019

Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

« Poprzednie wpisy  

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies