Aktualności

 • 09.09.2013r. Wykonawca wykonał zakres prac na przejeździe w ul. Katowickiej  umożliwiający wznowienie kursowanie linii nr 9 oraz przystąpił do ostatniego etapu prac w ramach zadania nr 53 tj. przebudowy torowiska i przejazdów wzdłuż ul. Dworcowej w dzielnicy Chebzie. W związku z powyższym zaszły zmiany w kursowaniu tramwajów linii 9 i 17, uruchomiono komunikację zastępczą T-9 i T-11 oraz tymczasową linię tramwajową nr 47.
 • 30.08.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: “Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem)”, “Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego”, “Modernizacja torowiska w Sosnowcu  na ul. J. Piłsudskiego  oraz na skrzyżowaniu z ul.Jana Sobieskiego”, “Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej”. Łączna wartość umowy wynosi 33.155.207,85 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w grudniu 2014 r.
 • 12.08.2013r. Firma TOR-KRAK przystąpiła do przebudowy torowiska w ul. Obrońców Westerplatte, podczas prowadzenia prac budowlanych tramwaje linii 14,15,20,36 będą kursowały wahadłowo po jednym torze.
 • 12.07.2013r. Torowisko w ul. Katowickiej w Bytomiu zostało dopuszczone do ruchu, w związku z powyższym tramwaje  wróciły na stałe trasy.
 • 11.07.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” z Krakowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: “Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdnię ul.Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej”. Łączna wartość umowy wynosi 6.924.421,90 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w lipcu 2014 r.
 • 10.06.2013r. Wykonawca zakończył pierwszy etap przebudowy torowiska w ul. Bytomskiej w Zabrzu, tramwaje kursują już wahadłowo po nowo ułożonym torze.
 • 04.06.2013r. Torowisko w ul. Moniuszki w Bytomiu zostało dopuszczone do ruchu, w związku z powyższym tramwaje linii 6, 19, 33 wróciły na stałe trasy. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe.
 • 15.05.2013r. Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy dla zadania nr 15 np.: “Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu”. (więcej)
 • 15.05.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”(więcej)
 • 22.04.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: “Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 13), “Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu” (zadanie nr 15). Łączna wartość umowy wynosi 23.099.615,33 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w lipcu 2014 r.
 • 19.04.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: “Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem)” (zadanie nr 20), “Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego” (zadanie nr 26), “Modernizacja torowiska w Sosnowcu  na ul. J. Piłsudskiego  oraz na skrzyżowaniu z ul.Jana Sobieskiego”(zadanie nr 27), “Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 27a) , w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(więcej)

  Strony: 1 2 3 4 5 6

 •  
   
  Polityka cookies