Aktualności

 • 30.01.2013r. W dniu dzisiejszym wprowadziliśmy do eksploatacji pierwsze zmodernizowane wagony typu 105N. Wagony zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będą sukcesywnie kierowane do obsługi linii tramwajowych nr 4 i 21.
 • 25.01.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowy z  firmą ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego (zadanie nr 28)”, „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pętli Zagórze (zadanie nr 29)”, „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51). Łączna wartość umów to 42.940.773,05 zł.
 • 04.01.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”,w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(więcej)
 • 17.12.2012 r. Wreszcie dotarły! pierwsze dwa zmodernizowane wagony o numerach 659 oraz 660 zostały zaprezentowane oficjalnie w Zabrzu i miastach Zagłębia Dąbrowskiego. (więcej)

 • 16.12.2012 r. komisja przeprowadziła odbiór techniczny oraz dopuściła do użytkowania torowisko tramwajowe w ul. 3-go Maja w Katowicach ma odcinku od Rynku do ul. Stawowej. Od 17.12.2012 r. na ul. 3-go Maja wracają tramwaje linii 15 (Sosnowiec Zagórze – Katowice Plac Wolności) oraz 20 (Chorzów Ratusz – Katowice Szopienice). (więcej)
 • 10.12.2012 r. w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie, podpisana została umowa między Spółką,a firmą Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. w sprawie dostarczenia 30. sztuk nowych niskopodłogowych tramwajów. Pierwsze z nich producent dostarczy w grudniu 2013 roku.
 • 06.12.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu” (zadanie nr 5a), „Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki” (zadanie nr 6), „Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek” (zadanie nr 44), „Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały” (zadanie nr 49). Łączna wartość umowy wynosi 5.928.522,72 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w czerwcu 2013 r.
 • 30.11.2012 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozstrzygnęło drugą edycję konkursu pod nazwą „Tr@nsport w sieci” na najlepszą stronę internetową poświęconą projektowi realizowanemu w ramach VI, VII i VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Drugą nagrodą w tym konkursie wyróżniona została strona Tramwajów Śląskich! (więcej)
 • 10.11.2012 r.Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); w ul. Katowickiej (10 m)” (zadanie nr 53), „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 55), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej
 • 10.11.2012 r.Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej
 • 26.10.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej
 • 22.10.2012 r. W siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym UE/JRP/451/2012, zadanie pn.: Zakup 30 sztuk nowego środka transportowego (niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wpłynęłą 1 oferta – Pojazdy Szynowe PESA S.A. ul. Zygmunta Augusta 11; 85-082 Bydgoszcz.
  Obecnie trwają prace komisji przetargowej.
 • 13.10.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin składania ofert upływa 22.11.2012r. więcej
 • 13.10.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego (zadanie nr 28)”, „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pętli Zagórze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin składania ofert upływa 21.11.2012r. więcej
 • 10.10.2012 r. Wzorem innych dużych miast w kraju i za granicą, chcemy, by na fotelach pasażerskich pojawił się symbol  kojarzony z regionem.  Wybór grafiki, która pojawi się na obiciu foteli w zmodernizowanych tramwajach, spółka pozostawiła swoim pasażerom. Niżej przedstawiamy nasze propozycje:
 • 14.09.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej”. Łączna wartość umowy wynosi 10 974 786,32 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano we wrześniu 2013 r.
 • 05.09.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. oraz Mott MacDonald Limited, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Łączna wartość umowy wynosi 1.267.000,00 zł.
 • 02.09.2012 r. podczas przejazdu tramwajem zabytkowym (typu “N”), linią wakacyjną “0″, pasażerowie uczestniczyli w akcji informacyjnej na temat realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej przez Tramwaje Śląskie S.A., Projektu, pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obsługa tramwaju przeprowadziła wśród pasażerów kolportaż materiałów promocyjnych: ulotek, folderów, gadżetów itp. Pasażerowie uzyskali również informacje nt. Projektu (założenia, oczekiwane efekty). W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna planuje się przeprowadzenie w najbliższym czasie podobnych kampanii. O terminie informować będziemy na naszej stronie internetowej.

 • 30.07.2012 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm: Modertrans Poznań Sp. z o.o. oraz MPK Łódź Sp. z o.o., wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na modernizację 45 sztuk wagonów tramwajowych typu 105Na. Łączna wartość umowy wynosi 44.550.000,00 zł., termin realizacji całości zamówienia ustalony został do dnia 11.01.2014 r.
 • 05.07.2012r. Tramwaje Śląskie S.A. i Bank Pekao S.A. podpisały umowę na emisję obligacji na  kwotę 320 mln PLN. Tym samym sfinalizowano montaż środków finansowych na realizację Projektu. Równolegle została podpisana umowa wsparcia przez Tramwaje Śląskie S.A., Bank Pekao S.A. oraz KZK GOP, która była warunkiem emisji obligacji.

  Strony: 1 2 3 4 5 6

 
 
Polityka cookies