Aktualności

08.04.2013r. Uwaga! została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla zadań nr 53 i 55. Pierwszy etap obejmuje wyłączenie linii 1 i 18 na odcinku Ruda Śląska Chebzie pętla – Ruda Południowa Skrzyżowanie. Na wyłączonym odcinku kursuje zastępcza komunikacja autobusowa “T-1″, na odcinku Bytom Osiedle pod Brzozami – Zabrze Zaborze kursuje tymczasowa linia tramwajowa “10″. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • 08.04.2013r. Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy dla zadań nr 50 pn. “Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” oraz nr 51 pn. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”. Po uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu rozpoczną się prace budowlane.
 • 04.04.2013r. Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.:„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało
  wybrane konsorcjum firm:
  Skanska S.A.
  Ul. Gen. J. Zajączka 9
  01-518 Warszawa
  Skanska a.s.
  Libalova 1/2348
  149 00 Praga 4
  Chodov, Republika Czeska
  Cena oferty netto: 23.099.615,33 zł
  Cena oferty brutto: 28.412.526,86 zł
  Gwarancja: 120 miesięcy
  Liczba otrzymanych punktów: 100.
  Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z
  kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • 02.04.2013r. Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy dla zadań nr 53 “Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m)” oraz nr 55 “Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”. Ze względu na brak możliwości utrzymania ruchu tramwajowego od dnia 08.04.2013r. nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego na odcinku Chebzie Pętla – Ruda Południowa (dotyczy linii nr 1 i 18).
 • 22.03.2013r. Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy dla zadań nr 1 “Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej  przy Stadionie Śląskim” oraz nr 8 “Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów  AKS do przystanku Chorzów Chopina”. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu tramwajowego wahadłowo po jednym torze.  Obecnie przekazaliśmy Wykonawcom do realizacji 7 zadań, w kwietniu planujemy przekazać kolejne.
 • 18.03.2013r. Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy dla zadania nr 49 “Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały”. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, linia tramwajowa nr 5 kursuje według dotychczasowego rozkładu jazdy, jednak ze względu na wahadłowe prowadzenie ruchu po jednym torze w rejonie prac mogą występować drobne opóźnienia.
 • 08.03.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska  wbudowanego w jezdnię ul.Armii Krajowej od ul.Gałeczki  do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie, Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie. Łączna wartość umowy wynosi 23.560.826,81 zł. Na realizację zadania wykonawca ma 20 miesięcy.
 • 04.03.2013r. Przekazaliśmy teren budowy Wykonawcy robót dla zadań nr 5a “Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu”, 6 “Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki” oraz 44 “Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek”. Jako pierwsze będzie przebudowywane torowisko w ul. Moniuszki, w związku z powyższym KZK GOP wprowadził tymczasową organizację ruchu tramwajowego na czas prac budowlanych. Od 4 marca tramwaje linii 6 i 19 będą kursować w obu kierunkach ul. Katowicką, Pl. Kościuszki i Sądową dodatkowo uruchomiono linię nr 33 (Stroszek – Katowice Koszutka), 39 (Stroszek – Politechnika), natomiast linia nr 18 została skrócona do Placu Sikorskiego. Przystanki Bytom Batorego oraz Bytom Moniuszki są wyłączone z eksploatacji, uruchomiono przystanek Bytom Sąd (kierunek Katowice), ponadto tramwaje w kierunku Katowic nie obsługują Placu Sikorskiego – zatrzymują się na ul. Katowickiej. Ze względu na odcinek jednotorowy Bytom Głęboka – Urząd Miasta mogą występować opóźnienia w kursowaniu linii 6, 19, 33, za które przepraszamy.
 • 21.02.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte wraz z przebudową sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (więcej)
  • 18.02.2013r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. “Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m)”, “Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”. Łączna wartość umowy wynosi 16.252.505,75 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w maju 2014 r.
  • 30.01.2013r. Miło nam poinformować, że odebraliśmy kolejne zmodernizowane wagony. Na dzień dzisiejszy Tramwaje Śląskie S.A. posiadają 8 sztuk tj. 4 wagony w Rejonie nr 1 w Będzinie oraz 4 wagony w Rejonie nr 4 w Gliwicach.

  Strony: 1 2 3 4 5 6

   
   
  Polityka cookies