Aktualności

 • 08.06.2012r. Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla zadania: Zakup 30 sztuk nowego środka transportowego (niskopodłogowy wagon tramwajowy)”. W dniu 29.06.2012r.  wpłynęło do Tramwajów Śląskich S.A. 6 wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Spółka przewiduje rozstrzygnąć przetarg do dnia 27.08.2012r.
 • 30.05.2012r. – Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej” w ramach realizacji Projektu: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin składania ofert upływa 10.07.2012r. więcej…
 • 30.04.2012r. – Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin składania ofert upływa 12.06.2012r. więcej…
 • 20.04.2012r. – Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Modernizacja 45 sztuk taboru typu 105Na” jest to pierwszy przetarg w ramach realizacji Projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIŚ.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin składania ofert upływa 31.05.2012r. więcej…
 • 21-22.03.2012r. – W ramach targów transportu publicznego SILESIA KOMUNIKACJA Tramwaje Śląskie S.A. i KZK GOP zorganizowały kongres Transportu Zbiorowego. Na stoisku zorganizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A., można było uzyskać informacje oraz materiały dotyczące realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W drugim dniu targów odbyła się konferencja Tramwajów Śląskich S.A., której tematem przewodnim był „Rozwój transportu zbiorowego z wykorzystaniem środków unijnych”. W pierwszej części konferencji zaproszeni przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Inicjatywy JASPERS zaprezentowali tematykę związaną z wykorzystaniem środków unijnych dla celów rozwoju transportu zbiorowego. W drugiej części przedstawiciele Tramwajów Śląskich S.A., firm komunikacyjnych z Krakowa, Warszawy oraz Gdańska zaprezentowali projekty komunikacyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. (zobacz film)
 • 30.12.2011r. – w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, w obecności Dyrektor Centrum p. Anny Siejdy oraz reprezentujących Beneficjenta: p. Tadeusza Freislera Prezesa Zarządu Tramwajów Śląskich SA, p. Maryli Chmielarskiej Członka Zarządu Tramwajów Śląskich SA oraz Partnera: p. Andrzeja Dziuby Prezydenta Miasta Tychy nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • 09.12.2011r. – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakończył ocenę formalną i merytoryczną oraz przekazał dokumentację aplikacyjną Projektu do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej celem akceptacji wniosku i uzyskania zgody na zawarcie z Tramwajami Śląskimi SA umowy o dofinansowanie.
 • 03.08.2011r. -Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sprawie podniesienia poziomu stopy dofinansowania dla Benificjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach działań 7.3 Transport miesjki w obszarach metropolitarnych do poziomu 59% kosztów kwalifikowalnych (czytaj więcej),
 • 27.06.2011r. – Tramwaje Śląskie SA złożyły w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie Projektu,
 • 22.02.2011r. –  Zgromadzenie KZK GOP podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie  wysokości kwoty zobowiązań i wydłużenie okresu obowiązywania umowy Tramwajów Śląskich SA na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej,
 • 05.02.2010r. – Tramwaje Śląskie SA uzyskały Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Podprojektu 1,
 • 10.02.2009r. – Tramwaje Śląskie SA podpisały Preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • 31.07.2008r. – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umieściło na Liście Projektów Indywidualnych Projekt Tramwajów Śląskich SA pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

Strony: 1 2 3 4 5 6

 
 
Polityka cookies