UE/ZUR/590/2012.

„Dostawa aparatury i akcesoriów elektrycznych wagonu 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – część nr 11 – Akcesoria i przewody elektryczne.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-10-23
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-10-23
» Odpowiedzi na pytania wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-11-14
» Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-11-19
» Zmodyfikowany "Formularz oferty" w wersji edytowalnej dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-11-19
» Odpowiedź na pytanie wykonawcy II dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-11-27
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-11-30
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-03-29

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 23.10.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies