Informacja

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod24@agileo.it

Państwa dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania, w szczególności w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz realizacją umów. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz przetwarzane będą do czasu ustania wymogu prawnego lub terminu przedawnienia roszczeń. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Adam Lipok
  • Data udostępnienia: 25.05.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies