Struktura własnościowa

Tramwaje Śląskie S.A.

Kapitał zakładowy wynosi 149 885 310 zł i został pokryty w całości.

Składa się z 14 988 531 akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcje są własnością następujących Akcjonariuszy:


lp.
Akcjonariusz
procentowy udział akcji
w kapitale Spółki
Liczba akcji
Wartość nominalna
posiadanych akcji
1.
Miasto Katowice
55,379
8 300 536
83 005 360,00 zł
2.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
44,621
6 687 995
66 879 950,00 zł
 
RAZEM:
100,00
14 988 531
149 885 310,00 zł

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Adam Matuszkiewicz
  • Data udostępnienia: 20.12.2009
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2024
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies