Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne będące w posiadaniu Spółki Tramwaje Śląskie S.A. i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Aby uzyskać informację należy zwrócić się do Spółki z wnioskiem pisemnym.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Spółka to uniemożliwiają.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Spółki.

» Kontakt ze Spółką

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Robert Jańczuk
  • Data udostępnienia: 19.02.2010
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies