Rejony i Zakłady

W  Spółce  funkcjonują  cztery  Rejony  z  zajezdniami  tramwajowymi,  Zakład Usługowo Remontowy, Zakład Torów i Sieci oraz Ośrodek Szkolenia Motorniczych.

Rejony zlokalizowane są w Będzinie (zaj. Będzin), Katowicach (zaj. Zawodzie), Bytomiu (zaj. Stroszek)    i  Gliwicach (zaj. Gliwice). Ich  zadaniem  jest  realizowanie  zleconych  zadań  przewozowych  zgodnie    z obowiązującym rozkładem jazdy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i niekomunikacyjnego oraz infrastruktury liniowej i obiektów zlokalizowanych na terenie Rejonu.

Zakład  Usługowo  Remontowy,  zlokalizowany  w  Chorzowie  Batorym  produkuje  i  regeneruje  części  i  podzespoły tramwajowe, wykonuje remonty oraz modernizuje tabor tramwajowy dla potrzeb własnych Spółki i kontrahentów obcych.

Zakład Torów i Sieci, zlokalizowany w Chorzowie Batorym realizuje zlecane przez Rejony usługi utrzymania w należytym stanie technicznym infrastruktury liniowej (torowo-sieciowej) Spółki eksploatowanej przez poszczególne Rejony. Zakład Torów i Sieci dysponuje pogotowiami technicznymi torowymi, sieciowymi, stacji trakcyjnych, koordynuje prace konserwacyjne, naprawcze,a także związane z usuwaniem awarii infrastruktury liniowej oraz podstacji trakcyjnych.

Ośrodek Szkolenia Motorniczych zlokalizowany w Katowicach (zaj. Zawodzie) szkoli kandydatów na motorniczych, wykonuje szkolenia dodatkowe motorniczych, przeprowadza warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, jest organizatorem egzaminu praktycznego na pozwolenie do kierowania tramwajem. Ośrodek Szkolenia Motorniczych dysponuje salą wykładową z niezbędnym wyposażeniem oraz wagonami szkoleniowymi, posiada plac manewrowy i egzaminacyjny.


Rejon nr 1 Będzin
42-500 Będzin, ul. Piastowska 29
tel.: 32 267 40 17, fax: 32 267 70 32
e-mail: r1@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Grzegorz Woźniak


Rejon nr 2 Katowice
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152
tel.: 32 256 36 61, fax: 32 255 57 46
e-mail: r2@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Marek Kilijański


Rejon nr 3 Bytom
41-935 Bytom, ul. Drzewna 2
tel.: 32 286 52 93, fax: 32 289 13 87
e-mail: r3@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Zdzisław Latos


Rejon nr 4 Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
tel.: 32 270 43 11, fax: 32 270 37 02
e-mail: r4@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Adam Lubas


Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 42 81, fax: 32 246 40 34
e-mail: zur@tram-silesia.pl

Kierownik Zakładu: Marek Włóczyk


Zakład Torów i Sieci
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 2466263,  fax. 32 2467033
e-mail: zts@tram-silesia.pl

Kierownik Zakładu: Hubert Ściana


Ośrodek Szkolenia Motorniczych
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152
tel.: 32 266 50 97
e-mail: osm@tram-silesia.pl

Kierownik Ośrodka – Sebastian Wiśniewski

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Robert Jańczuk
  • Data udostępnienia: 20.12.2009
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2024
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies