Rejony i Zakłady

W Spółce funkcjonują cztery Rejony z zajezdniami tramwajowymi, Zakład Usługowo Remontowy oraz Zakład Torów i Sieci.

Rejony zlokalizowane są w Będzinie (zaj. Będzin), Katowicach (zaj. Zawodzie), Bytomiu (zaj. Stroszek) i Gliwicach (zaj. Gliwice). Ich zadaniem jest realizowanie zleconych zadań przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz utrzymanie  w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i niekomunikacyjnego oraz infrastruktury liniowej i obiektów zlokalizowanych na terenie Rejonu.

Zakład Usługowo Remontowy, zlokalizowany w Chorzowie Batorym produkuje i regeneruje części i podzespoły tramwajowe, wykonuje remonty oraz modernizuje tabor tramwajowy dla potrzeb własnych Spółki i kontrahentów obcych.

Zakład Torów i Sieci, zlokalizowany w Chorzowie Batorym realizuje zlecane przez Rejony usługi utrzymania w należytym stanie technicznym infrastruktury liniowej (torowo-sieciowej) Spółki eksploatowanej przez poszczególne Rejony. Zakład Torów i Sieci dysponuje pogotowiami technicznymi torowymi, sieciowymi, stacji trakcyjnych, koordynuje prace konserwacyjne, naprawcze, a także związane z usuwaniem awarii infrastruktury liniowej oraz podstacji trakcyjnych.

 

Rejon nr 1 Będzin
42-500 Będzin, ul. Piastowska 29
tel.: 32 267 40 16, fax: 32 267 70 32
e-mail: r1@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Dariusz Kuźba


Rejon nr 2 Katowice
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152
tel.: 32 256 36 61, fax: 32 255 57 46
e-mail: r2@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Marek Kilijański


Rejon nr 3 Bytom
41-935 Bytom, ul. Drzewna 2
tel.: 32 286 52 93, fax: 32 289 13 87
e-mail: r3@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Zdzisław Latos


Rejon nr 4 Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
tel.: 32 270 43 11, fax: 32 270 37 02
e-mail: r4@tram-silesia.pl

Kierownik Rejonu: Adam Lubas


Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 42 81, fax: 32 246 40 34
e-mail: zur@tram-silesia.pl

Kierownik Zakładu: Kazimierz Kosmala


Zakład Torów i Sieci
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 2466263,  fax. 32 2467033
e-mail: zts@tram-silesia.pl

Kierownik Zakładu: Hubert Ściana


Ośrodek Szkolenia Motorniczych
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152
tel.: 32 266 50 97
e-mail: osm@tram-silesia.pl

Kierownik Ośrodka – Paweł Myśliwczyk

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Robert Jańczuk
  • Data udostępnienia: 20.12.2009
  • Data ostatniej modyfikacji: 9.09.2020
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies