Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) 25.62.Z   -   Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

2) 27.12.Z   -   Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

3) 30.20.Z   -   Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

4) 33.13.Z   -   Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

5) 33.14.Z   -   Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

6) 33.17.Z   -   Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

7) 42.12.Z   -   Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

8) 42.22.Z   -   Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

9) 43.11.Z   -   Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

10) 43.12.Z   -   Przygotowanie terenu pod budowę,

11) 43.99.Z   -   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

12) 45.20.Z   -   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

13) 49.31.Z   -   Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

14) 49.39.Z   -   Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

15) 68.20.Z   -   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

16) 77.12.Z   -   Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli,

17) 77.39.Z   -   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

gdzie indziej niesklasyfikowane,

18) 85.53.Z   -   Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

19) 47.99.Z   -   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Robert Jańczuk
  • Data udostępnienia: 19.02.2010
  • Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies