Instrukcja korzystania z Biuletynu

Instrukcja dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych.

Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na następujące cztery obszary:

  • nagłówek ekranu zawierający logo BIP,
  • menu umieszczone z lewej strony ekranu,
  • główne okno ekranu.

W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu powoduje wyświetlenie żądanej informacji w głównym oknie.

Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w pole umieszczone po lewej stronie ekranu, a następnie kliknąć myszką w przycisk z napisem ‘Szukaj’.

Każdy publikowany w Biuletynie tekst jest uzupełniany informacjami określającymi osobę, która tekst opublikowała, datę zamieszczenia  oraz datę ostatniej modyfikacji. Te dodatkowe informacje są wyświetlane pod właściwym tekstem publikowanego dokumentu.

Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z menu przeglądarki internetowej.

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Administrator
  • Data udostępnienia: 12.11.2008
  • Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2010
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies