UE/ZUR/682/2012

Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu 105N dla części: 1. wyroby śrubowe i złączne,
2. zawiasy do klap, 3. uszczelki i kliny okienne – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zostało unieważnione. Nie złożono żadnej oferty.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-11-15
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-11-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 15.11.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies