UE/JRP/273/2012

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wydruk i dostawa teczek z wkładkami.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

“HELDRUK” Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3B

82-200 Malbork

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-03
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-03
» Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia - Wstępny projekt teczki dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-03
» Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia - Wstępny projekt wkładek dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-03
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-05
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-04-12
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-05-08

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 3.04.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 8.05.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies