UE/JRP/230/2013

Wykonanie dokumentacji projektowej dla n/w zadań:
1) Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka.
2) Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego – odcinek od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja.
3) Przebudowa sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałeczki do granicy miasta Świętochłowice,
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-15
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-15
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-15
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-22
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-25
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 15.04.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies