II/341/2013

“Termomodernizacja budynku warsztatu i wozowni oraz budynku suszarni piasku w R-3 Bytom, ul. Drzewna 2″ – opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz wniosku o umorzenie części pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach pozyskanej na termomodernizację obiektów w R-1 Bedzin.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-23
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-23
» Informacja o zmianie lokalizacji miejsca składania i otwarcia ofert dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-29
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-06-14

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 23.05.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies