UE/JRP/381/2013

Wymiana napędu rozjazdu wraz ze sterowaniem i ogrzewaniem w ramach robót dodatkowych dla zadania pn.: „Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-08-23
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-08-23
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-09-11

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 23.08.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies