UE/JRP/493/2013

Wymiana rozjazdu lewego na mijance „Park Świerczewskiego” w Zabrzu wraz z mechanicznym napędem nastawczym i ogrzewaniem w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach robót dodatkowych dla zadania pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zostało unieważnione.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-17
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-17
» Informacja dla wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-24
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-11-07

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 17.10.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.11.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies