UE/JRP/580/2013

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej” (zadanie nr 48),
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-01-23
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-01-23
» Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-01-29
» Zakres przebudowy dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-01-29
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-02-07

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 23.01.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies