UE/JRP/123/2014

Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, dostosowującej przejście przez torowisko tramwajowe na przystanku Chorzów Chopina, do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących oraz sygnalizacji drogowo-tramwajowej na skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej- Dworcowej i Węglowej w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Załącznik nr 1 do OPZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Załącznik nr 2 do OPZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Załącznik nr 3 do OPZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Załącznik nr 4 do OPZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-06
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - uzupełniona o daty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-03-18

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 6.03.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies