II/198/2014

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci tramwajowo-drogowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-14
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-14
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-17
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-18
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-08

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 14.04.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies