UE/JRP/276/2014

Myjnia tramwajowa (zadanie nr 69) na terenie R-2 w Katowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-08-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-08-29
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-08-29
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-05
» Dane techniczne tramwajów dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-05
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-10

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 29.08.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies