UE/JRP/380/2014

Roboty dodatkowe związane z montażem 2 szt. smarownic w ramach zadania pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od Pl. Wolności do Katowickiego Rynku” (zadanie nr 16) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-01
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-01
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-01
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-24

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 1.09.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies