UE/JRP/136/2015

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-18
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-18
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-18
» Odpowiedzi na pytania wykonawcow dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-24
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-05

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 18.02.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies