UE/JRP/558/2014

Wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-09
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-09
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-13
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-24

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 9.03.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies