UE/JRP/273/2012

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11-00 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wykonanie i dostawa maskotki firmowej

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

“GONZO” s.c. Z.P.H.U. Anna Łuszcz, Krzysztof Łuszcz

ul. Milionowa 37

93-193 Łódź

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-16
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-16
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-25
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-05-05

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 16.03.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 5.05.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies