UE/JRP/273/2012

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00 – wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

“HAGA – STUDIO”

ul. Warmińska 13c/22

40-740 Katowice

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-07-10
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-07-10
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-07-15
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-07-23
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-08-11

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 10.07.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies