UE/JRP/393/2015

„Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym” (zadanie nr 70) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-07-15
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-07-15
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-07-15
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-07-23
» Odpowiedzi na pytania Wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-08-13
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-10-01

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 15.07.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies