UE/JRP/B/455/2017

Zakup wagonów tramwajowych jednoczłonowych w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. objętego Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020.

 

Załączniki

» Ogłosznie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Korekta Opisu Przedmiotu Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-01
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-31
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-05
» Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-12
» Załączniki do umowy dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-12
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-19
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-22
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 29.07.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies