ZTS/449/2017

Napawanie węzła rozjazdowego “Katowice-Rynek”

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-08-18
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-08-18
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-08-18
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-08-24
» Informacja dotycząca złożonych ofert dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-08-31
» unieważnienie postępowania dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2017-09-19

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Bochnia
  • Data udostępnienia: 18.08.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies