UE/JRP/B/480/2017

Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych (zadanie nr 14) w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-30
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-30
» Odpowiedzi na pytania Wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-29
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-02-06
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-02-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-02-14
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-02-27
» Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-23
» Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-05-17
» Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-25

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.12.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies