UE/JRP/B/399/2018

Zakup pojazdu do prac torowych w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14) w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-06-26
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-06-26
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-06-26
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-20
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-06
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-30
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-07

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 26.06.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies