II/384/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wraz z wyposażeniem w urządzenia i instalacje elektryczne stacji prostownikowej trakcyjnej „Grundmanna” w Katowicach, zapewniającej ciągłość zasilania istniejącej sieci trakcyjnej a także nowo budowanej linii tramwajowej w ramach zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką”

Postępowanie zakończone.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-06-28
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-06-28
» Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-06-28
» Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-06-28
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-06-28
» Informacja dotycząca złożonych ofert dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-06
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-20

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 28.06.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.08.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies