JRP/B/403/2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego – Etap I

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Załączniki

» Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-07-19
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-07-19
» Wykaz elementów rozliczeniowych dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-07-19
» Załącznik nr 2 do PFU - Zakres dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-07-19
» Formularze w wersji edytowlanej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-07-19
» Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-08-02
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w BZP dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-08-02
» Modyfikacja zapisów SIWZ w zakresie załącznika nr 9 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-08-05
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-08-08
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-09-05
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-09-25

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 19.07.2019
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies