DI/444/2011

Audyt energetyczny dla zadania pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.3-14″ – w zakresie dostawy i modernizacji taboru tramwajowego – na potrzebę pozyskania środków z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pn.: “Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach”.

Niniejszym zawiadamiamy, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, przeprowadzone w trybie przetargu pisemnego, ponieważ cena złożonej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto informujemy, że Zamawiający zamierza, w najbliższym czasie, powtórzyć postępowanie w tym samym otwartym trybie.


 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2011-08-08
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2011-08-08
» Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2011-08-17

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 8.08.2011
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2011
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies