MAO/392-2/2023

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań objętych projektem pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS)”, nr sprawy: MAO/392-2/2023

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności BK2021

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania można uzyskać pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184385

 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 1.02.2024
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2024
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies