DO/242/2012

Realizacja filmu promującego Projekt: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-02-17
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-02-17
» Odpowiedzi na pytania wykonawców - część I dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-02-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców - część II dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-02-22
» Odpowiedzi na pytania wykonawców - część III dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-02-23
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-03-01

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 17.02.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies